sobota, 7 maja 2011

Członkowie

w przygotowaniu :)

Historia koła

Historia koła łowieckiego "Sarenka" rozpoczyna się w 1952r. kiedy to indywidualni dzierżawcy terenów wsi Harta, Szklary, Łubno, Laskówka, Bartkówka i Nozdrzec zawiązali koło łowieckie w Dynowie.

W następnych latach utworzono obwody łowieckie z których trzy otrzymało koło łowieckie nr. 19 w Dynowie. Dnia 8 marca 1957 r. na wniosek wspomnianego koła, które w tym czasie nosiło nazwę "Jedność" dokonano podziału na dwie jednostki - jedną z nich było koło łowieckie "Sarenka" które pozostało na terenie gminy Dynów i miało swoją siedzibę w Harcie.

Koło łowieckie "Sarenka" ma swoją siedzibę na terenie gminy Dynów w miejscowości Harta, dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej pow. 8130 ha. Liczy 90 członków i stażystów w większości mieszkańców z terenów dzierżawionych  obwodów a także z innych rejonów Polski.

Na terenach swoich obwodów posiada wiele gatunków zwierzyny łownej miedzy innymi: jelenie, dziki, sarny, lisy, borsuki, zające, bażanty, kuropatwy, gęsi, kaczki i słonki. Koło posiada swój sztandar ufundowany w 40 rocznicę powołania koła.

Koło prowadzi szeroką współprace z leśnikami, młodzieżą szkolną, OSP, samorządem gminnym, rolnikami, jak też myśliwymi innych kół.